Qi Centrum | Praktijk voor Acupunctuur

Introductie in de Traditionele Chinese Geneeskunde

De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG – of TCM, Traditional Chinese Medicine) is een 3.000 jaar oude geneeskunde, die zich vooral richt op het zelfhelende vermogen van het lichaam. Wordt men ziek, dan wordt eerst geprobeerd het lichaam te genezen door het aanpassen van de voeding. Helpt dat niet voldoende, worden er kruiden aan de behandeling toegevoegd en pas als derde remedie werd acupunctuur ingezet. Tevens was het lang geleden gebruikelijk, dat huisartsen betaald als ze mensen gezond hielden en niet, zoals nu, als ze mensen moesten genezen van een ziekte.

Binnen de traditionele Chinese geneeskunde is er een aantal vaste waarden waarmee gewerkt wordt:

Yin en Yang, die voor bepaalde ‘waardes’ staan: Yang is bijvoorbeeld dag, zon, beweging, de man, zomer en warm. Yin is nacht, maan, rust, de vrouw, winter en koud. Maar niets is vaststaand in de Chinese filosofie; er zit niet voor niets een klein bolletje wit in het zwarte deel van het Yin/Yang teken en omgekeerd. Er zit altijd iéts van yin in yang en iéts van yang in yin. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen, dat het lichaam en de geest in balans zijn, net zoals het yin en yang teken.

ellis

De 5 Elementen

De 5 Elementen zijn in het dagelijkse leven van iedere Chinees geïntegreerd, maar maken ook een belangrijk deel uit van de traditionele Chinese geneeskunde. Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water zijn de gebruikte symbolen die weer bepaalde organen, smaken, kleuren, klimaten, en jaargetijden symboliseren. Meestal staan de 5 Elementen zoals hiernaast in een cirkel afgebeeld, maar oudere versies laten zien, dat de Aarde in het centrum staat. De 5 Elementen worden in de TCG gebruikt om o.a. onderlinge relaties tussen organen te kunnen verklaren. De Nieren horen bijvoorbeeld bij Water en het Hart bij Vuur; als de Nieren niet voldoende functioneren, blussen zij het ‘vuur’ van het Hart niet en kunnen er symptomen ontstaan als slapeloosheid.

ellis

San Bao, de drie schatten

De San Bao, is een onlosmakelijke drieëenheid:

‘Shen’ = de spirit, de geest

‘Qi’ = energie

‘Jing’ = de essentie

Dit wordt geïnterpreteerd als: de hemel (Shen), de mens (Qi) en de aarde (Jing). Het zijn belangrijke Chinese concepten die diep in de cultuur zitten; zij zijn de basis voor lang, gezond, gelukkig leven en optimaal lichamelijk en geestelijk welzijn.

ellis

Meridianen

In ons lichaam lopen banen – meridianen – waar energie doorheen stroomt, ‘Qi’. Deze meridianen zijn onzichtbaar, maar de Qi is wél te beïnvloeden. Over het hele lichaam lopen twaalf hoofdmeridianen, die allemaal aan een bepaald orgaan gekoppeld zijn. Op de meridianen liggen de oppervlakkige acupunctuurpunten. Tijdens de behandeling worden speciale naalden in die punten geplaatst en wordt de Qi bewerkt.

De naald activeert de Qi waardoor het zelfhelende vermogen van het lichaam in werking gezet. Energie gaat weer stromen, blokkades worden opgeheven, stagnaties verdwijnen, het lichaam wordt met energie gevoed of er worden juist stoffen afgevoerd. Ook binnen de meridianen is er sprake van Yin en Yang: 6 meridianen vallen onder Yin en deze hebben vooral een voedende functie. De andere 6 meridianen zijn Yang en zorgen veelal voor beweging.

Ga naar de pagina moxa, cupping en guasha.

Copyright by Qi Centrum, All rights reserved RealSolution.